به گزارش افکار نیوز،محمد رضوانی در گفتوگو با فارس، در مورد تاثیر تغذیه بر جوشهای پوستی اظهار کرد: تغذیه هیچگاه اثر یکنواختی بر درمان جوش ندارد و نمیتوان یک لیست ثابت غذایی به افرادی که جوش میزنند ارائه کنیم تا فرد بهبود یابد چون در هر فرد مورد به مورد تاثیر مواد غذایی متفاوت است.

وی گفت: مثلاً فردی با خوردن گردو جوش می‌زند ولی در فرد دیگر این طور نیست بنابراین نباید به همه آنهایی که جوش می‌زنند توصیه کنیم گردو نخورند.

این متخصص پوست و مو تاکید کرد: معمولاً مواد گرمی‌ و ادویه در بسیاری موارد جوش را تشدید می‌کنند و برعکس غذاهای خنک و مایعات تا حدی شدت جوش را کم می‌کنند ولی قانون و توصیه کلی وجود ندارد.

رضوانی گفت: از طرفی طبع و مزاج افراد را در تجویزها در نظر میگیریم. مضاف بر اینکه محیطهای گرم و مرطوب به دلیل بستن منافذ پوست در به وجود آمدن جوش موثرند و در این راستا به افرادی که زمینه جوش زدن دارند توصیه میکنیم که در محیطهای خنک و در معرض جریان هوا قرار گیرند که پوشیدن لباسهای نخی هم در فصل گرما برا جلوگیری از جوش زدن بیتاثیر نیست.