به گزارش افکار نیوز،فارس به نقل از خبرگزاری خاورمیانه، گروهی از محققان فرانسوی در تحقیقات خود دریافتند: سلولهای بنیادین گرفته شده از فرد متوفی میتواند به مدت ۱۷ روز پس از مرگ وی بدون هرگونه آسیب دیدن زنده بماند.

این تحقیقات به سرپرستی فابریس چریتیان از محققان انستیتوی پاستور انجام شد.

محققان اجساد ۱۶ فرد را که عمر یکی از آنها ۹۵ سال بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که سلولهای بنیادین استخوان بعد از گذشت چهار روز از مرگ سالم هستند.

این محققان گفتند: این سلولها اکسیژن را با درجه ۴ سانتی گراد از دست می‌دهند که همین امر آنها را قادر می سازد تا بیشتر از سایر سلولها عمر کنند.

پروفسور فابریس هم اکنون در حال تحقیقات روی برخی از سلولهای پوست به منظور آگاهی از میزان سازگاری آنها با محیط پیرامون آنها است؛ امری که کمک می‌کند این سلولها را برای دوره‌ای تا ۱۷ روز به منظور استفاده از آنها در مرحله بعدی حفظ کرد.

اغلب سلول‌های بدن انسان عملاً قادر به تقسیم نیستند و بسیاری از زمان تولد تا مرگ شخص بدون تقسیم شدن حضور دارند البته بعضی بافتهای بدن نظیر خون، پوست و لوله گوارش دارای چرخه بازسازی سریعی هستند و در هر روز ممکن است چندین سلول جدید بسازند.

سلولهای بنیادی سلول‌ هایی هستند که به همانندسازی خود قادر هستند و می‌توانند در فرایند تمایز به یک یا انواعی از سلولهای بالغ تبدیل شوند.

سلولهای بنیادی به سه دسته سلولهای بنیادی بزرگسال (Adult stem cells)، سلولهای بنیادی جنینی (Embryonic stem cells) و سلولهای بنیادی بند ناف (Umbilical cord stem cells) تقسیم میشوند.