ببینید| وضعیت شهر العین امارات پس از بارندگی شدید

وضعیت عجیب خیابان‌ها و فرو رفتن ماشین ها در آب بعد از بارش شدید باران در شهر العین امارات را در  این ویدیو می‌بینیم.