به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا در دوبی، در مراسم عروسی که شب گذشته در شهر المرفاء امارات متحدهعربی برگزار شد، بیش از ۵۰ شرکتکننده در این مراسم با خوردن غذا در این مراسم مسموم و به بیمارستان شهر المرفاء منتقل شدند.

براساس گزارش پلیس ابوظبی، بیمارستان شهر " المرفاء " طی شب گذشته بیش از ۵۰ تن از افرادی که در مراسم عروسی در این شهر حضور داشتند را پذیرش کرده و پزشکان نیز در بررسی‌های اولیه علت مسمومیت آنان را خوردن غذای فاسد اعلام کردند.

همچنین پلیس ابوظبی اعلام کرد که تعدادی از این افراد از رستوران تهیهکننده غذای این مراسم عروسی شکایت کردهاند و پلیس پرونده آنان را بررسی و به دادگاه ارجاع خواهد کرد.