شاخص آلودگی هوای تهران امروز ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

سنجش کیفیت هوا امروز _دوشنبه بیست‌وسوم بهمن_ طی ساعات منتهی به هفت صبح در دستگاه سنجش کیفیت هوای ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۶۶، باغستان شهریار با شاخص ۱۶۷، باقرشهر با شاخص ۱۹۴، بهارستان با شاخص ۱۶۳، پیشوا با شاخص ۱۵۳، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۲، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۵۴، سلامت با شاخص ۱۵۴، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۵۴، شهریار با شاخص ۱۵۲، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۵۸، قرچک با شاخص ۱۵۳، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۵۸ و ورامین با شاخص ۱۵۹، در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

 افزایش ذرات معلق و آلودگی هوای پایتخت

بر این اساس، امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۱۱۲، پاکدشت با شاخص ۱۴۰، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۲۹، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۴۰، دانشگاه تهران با شاخص ۱۱۳، دماوند با شاخص ۱۴۵، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۰۷، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۴۳، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۱۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۱۷، ملارد با شاخص ۱۴۴، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۲۹، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۶۰، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۷۳، امام خمینی با شاخص ۷۸، پارک رازی با شاخص ۹۳، پردیس با شاخص ۶۸، پونک با شاخص ۱۰۰، چشمه با شاخص ۶۳، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۸۰، رباط‌کریم با شاخص ۹۹، ژئوفیزیک با شاخص ۷۸، سرخه‌حصار با شاخص ۹۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۹۵، علم و صنعت با شاخص ۶۵، قدس با شاخص ۶۲، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۷۴، لواسانات با شاخص ۸۱، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۹۲، وردآورد منطقه ۲۲ با شاخص ۹۹، در موقعیت هوای سالم (زرد) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.