به گزارش افکار نیوز،سيد جلال طباطبايي در گفتوگو با ايسنا ، با اشاره به ثبتنام يك ميليون و ۱۹۲ هزار و ۲۹۳ داوطلب در آزمون سراسري ۹۱ گفت: از اين تعداد يك ميليون و ۳۰ هزار و ۸۲۵ داوطلب معادل ۸۶.۵ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند.

وی افزود: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون ۴۰۰ هزار و ۱۸ نفر مرد و ۶۳۰ هزار و ۸۷ نفر زن بودند.

وی با بیان اینکه بیشترین درصد غایبین مربوط به گروه آزمایشی هنر بوده است، تصریح کرد: ۲۶ درصد از داوطلبان گروه آزمایشی هنر در جلسه آزمون حضور نداشتند.

طباطبایی افزود: به ترتیب گروه‌ آزمایشی زبان خارجی با ۱۸.۵ درصد و گروه آزمایشی علوم انسانی با ۱۴.۵ درصد بیشترین غایبین را داشته‌اند.

معاون سازمان سنجش در خاتمه با بيان اينكه كمترين درصد غايبي مربوط به رشتههاي رياضي و تجربي بوده است اظهار كرد: هر يك از اين گروههاي آزمايشي ۱۱.۵ درصد از داوطلبانشان در جلسه حضور نداشتند.