ببینید| روز طبیعت و حضور مسئولانه انسان در طبیعت

پیک سفر به خصوص تعطیلات نوروز و افزایش موج سفرهای بین شهری، حضور مردم در محوطه‌های طبیعی کشور بیشتر می‌شود. اما نبود فرهنگ لازم برای حفاظت از محیط زیست، باعث تخریب طبیعت و عرصه‌های منابع طبیعی می‌شود، این شرایط خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به پیکره طبیعت وارد می‌کند؛ آسیب‌هایی که جبران‌شان، بسیار زمان‌بر است.