مدارس فردا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ تعطیل است؟

تا این لحظه تنظیم خبر همه مدارس فردا چهارشنبه پانزدهم فروردین باز است و خبری از تعطیلی نیست.

اگر دانش آموزی فردا به علت غیرموجه در مدرسه حاضر نشود غیبت خواهد خورد.

در بعضی از کانال های غیررسمی و سایت های متفرقه اخباری مبنی بر تعطیلی احتمالی مدارس فردا دست به دست می چرخد که این خبر شایعه ای بیش نیست.

مدارس فردا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ تعطیل است؟