ببینید| سفره افطار دو کیلومتری در بلژیک

با حضور مسلمانان و مسیحیان سفره افطار ۲ کیلومتری در شهر «آنتورپ» بلژیک پهن شد.