افراد از مصرف جگر خام و نیم پخته پرهیز کنند

تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی  ‌بوده که قابل انتقال بین انسان و دام است و عامل بیماری ویروسی است که توسط گزش کنه آلوده یا از طریق تماس انسان با خون و بافت‌های دام آلوده در زمان کشتار دام و یا خرد کردن گوشت پیش سرد نشده ‌به انسان منتقل می‌شود.‌

 با توجه به آنکه ویروس در برابر حرارت حساس است؛ بنابراین به افراد توصیه می شود که از مصرف جگر خام و نیم پخته خودداری کنند.

با رعایت موارد بهداشتی همچون استفاده از دستکش و ماسک در هنگام تماس و ذبح دام و خرد کردن گوشت، خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام، رعایت ‌اصول ایمنی کار به ‌منظور جلوگیری از بروز خراش پوستی و تماس آن با ترشحات دامی، کنترل تردد غیرمجاز ‌دام، انجام سم‌پاشی‌های ادواری دام و جایگاه، جمع‌آوری کود و فضولات دامی و خارج نمودن از دامداری، بهسازی و اصلاح ‌ساختار دامداری‌ها توسط دامداران، کشتار دام در کشتارگاه‌های مجاز، تهیه ‌گوشت از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی، خودداری از خرید و مصرف گوشت بازرسی نشده و فاقد مهر و برچسب دامپزشکی، پرهیز از خرید و نگهداری هرگونه دام فاقد هویت و قاچاق، خودداری از کشتار دام به صورت غیر مجاز و خارج از کشتارگاه و نگهداری گوشت تازه به مدت ۲۴ و جگر ۴۸ ساعت در دمای ۴درجه سانتی گراد ‌در یخچال، راهکارهای پیشگیری از ابتلا به تب کریمه کنگو به شمار می‌رود.‌

افراد از مصرف جگر خام و نیم پخته پرهیز کنند

همچنین لازم به ذکر است با رعایت نکات بهداشتی، این بیماری به سهولت قابل پیشگیری است.