جمع آوری ۴۵۲ خانه پلاک قرمز در تهران

وی با بیان اینکه ما هشت هزار ظرفیت برای معتادان متجاهر داشتیم، خاطرنشان کرد: ۲۱ هزار و ۲۰۰ نفر در مراکز ماده ۱۶ حضور دارند و چهار هزارتا ظرفیت خالی داریم. ۱۲ هزار و ۲۰۰ ظرفیت ایجاد شد که اگر ایجاد نمی شد این افراد در کف خیابان ها بودند.

احمدی صدر با اشاره به ایجاد ۱۶ هزار ظرفیت با احتساب چهار هزار ظرفیت خالی، تصریح کرد: یکی از بهانه ها افراد دارای منع پذیرش شامل افراد دارای صغر و کبر سن، اعصاب و روان، بیماران عفونی و دارای زخم باز و ترنس ها و دیگر افراد بود که ما پذیرش تمام این افراد را انجام دادیم.

وی با بیان اینکه جمعیت این افراد به ۵ تا ۷ هزار نفر می رسد، گفت: اگر ۴۵۲ خانه پلاک قرمز در محدوده بازار، هرندی و دروازه غار جمع آوری نمی شد، ۱۲ هزار نفر را دستگیر می کردیم که بعد از آزادی مجددا به این ۴۵۲ خانه بازمی گشتند. بیش از ۳۸۰ خانه برای این افراد ناامن و بلوک کشی شده است. ۸۲ کلونی که محل تجمع ۵۰ تا ۳۰۰ نفره بود، دیگر امروز وجود ندارد. ۱۸۲ کلونی با جمعیت تا ۵۰ نفر داشتیم که جمع آوری شدند.

احمدی صدر با اعلام اینکه در خلازیر، میدان محمدیه، راه آهن و محدوده هایی از این قبیل مردم نمی توانستند تردد کنند، گفت: با اقدامات صورت گرفته معتادان از این محدوده ها جمع آوری شده اند.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی در ساماندهی کودکان کار و خیابان وارد شد، گفت: این موضوع مطرح شد که جمع آوری وظیفه پلیس است و پلیس گفت خودرو ندارد و شهرداری خودرو در اختیار قرار دهد به طوری که ما ۲۵ دستگاه خودرو در اختیار قرار دادیم.

جمع آوری ۴۵۲ خانه پلاک قرمز در تهران

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه یک ساختمان سه طبقه برای غربالگری کودکان کار اختصاص دادیم، یادآور شد: ما ظرفیتی ایجاد کردیم که خانواده های اتباع در آن فضا بخوابند و رد مرز شوند. حتی اتوبوس نیز برای انتقال این افراد اختصاص دادیم. ما خودرو، امکانات، تجهیزات، پول و... را اختصاص دادیم و اگر کاری انجام ندادیم، بگویید.

وی ادامه داد: اگر معتادان را جمع آوری کنیم و خرده فروشان جمع آوری نشوند، فایده ای ندارد. ساماندهی معتادان و خرده فروشان یک زنجیره به هم پیوسته است که باید با هم دنبال شود.