ماجرای ماشین پلیس‌های "دوربین‌دار" در تهران چیست؟

وی با بیان اینکه بزودی این اعمال قانون‌ها به صورت مکانیزه خواهد بود، گفت: خودروهایی که مجهز به دوربین هستند در سطح معابر تردد خواهند کرد و تخلفات ساکن را ثبت می‌کند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: این ترددها در مناطق 1 ، 4 و 5 شهر تهران بیشتر خواهد بود و هر کجا که تخلفات ساکن را ببینند همان جا به صورت بر خط اعمال قانون انجام و پیامک برای مالک ارسال خواهد شد. 

ماجرای ماشین پلیس‌های

مومنی تصریح کرد: همچنین در جاهایی که عرض معبر کم است و توقفات دوبله را داریم برای اولین بار موتورسیکلت‌هایی را در همین خصوص به دوربین مجهز می‌کنیم که در 6 طرف دوربین دارند و تخلفات ساکن اعم از پارک در پیاده‌رو، توقفات دوبل و زیر تابلویی را اعمال قانون می‌کنند.