ببینید| خبر مهم درباره تعطیلات آخر هفته؛ تعطیلی شنبه یا پنجشنبه؟

معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی: صرفا دستگاه‌های خدمت رسان اداری، در روز پنجشنبه تعطیل خواهند شد.