ببینید| رفع اختلال در سامانه نسخه الکترونیک چه زمانی؟

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: «تا پایان هفته اختلال در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک برطرف خواهد شد.»