تصاویری آخرالزمانی از لحظه شروع طوفان و سیل در دبی

تصاویر آخرالزمانی از لحظه‌ی شروع سیل وحشتناک و بی‌سابقه در دبی با موج خرابی‌های وسیع را ببینید.