ببینید| قدیمی‌ترین نان جهان با قدمتی بیش از ۸۰۰۰ سال در ترکیه کشف شد

یک تکه نان در منطقه چاتال‌هویوک ترکیه متعلق به عصر حجر کشف شده است که قدمت آن به بیش از ۸۰۰۰ سال پیش بازمی‌گردد.