ببینید| دانش‌آموزان از شهریور باید به مدرسه بروند

معاون سازمان امور استخدامی: در برخی نقاط کشور آغاز مدارس از ۱۰ شهریور می‌شود.