تابوت‌های لاکچری به ایران رسیدند!

قیمت  تابوت با توجه به چوب استفاده شده و کشور سازنده متفاوت است.

به عنوان مثال فردی تابوت وارداتی از کشور کانادا را به قیمت ۷۰ میلیون تومان برای فروش گذاشه است. فرد دیگری هم تابوت استیل را با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است.

تابوت‌های لاکچری به ایران رسیدند!

تابوت‌های لاکچری به ایران رسیدند!