گذر ۳۰ تیر در طراحی جدید چه تغییراتی نسبت به قبل خواهد داشت؟

 علیرضا نادعلی، درخصوص برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای گذر 30 تیر ، اظهار کرد: کاربری سابق این خیابان برای ما قابل قبول نبود و در منزلت و شأن یک گذر فرهنگی و تاریخی در یکی از قدیمی‌ترین نقطه‌های تهران با آثار و ابنیه فاخر نبود.

وی با بیان اینکه درست در فضایی که گردشگران می‌توانستند از فضای تاریخی و فرهنگی این خیابان استفاده کنند، گذر خوراکی شکل گرفته بود، یادآور شد: خوشبختانه بعد از مدتها پیگیری به این نتیجه رسیدند که کاربری این گذر باید تغییر کند و به نقطه‌ای ‌تبدیل شود که کاربری فرهنگی داشته باشد.

نادعلی با اشاره به برپایی غرفه‌های صنایع دستی و محصولات فرهنگی و هنری در این گذر، تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم انجام شده که نسبت به گذشته، غرفه‌های کمتری در این گذر ایجاد شود.

گذر ۳۰ تیر در طراحی جدید چه تغییراتی نسبت به قبل خواهد داشت؟

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه آلودگی و بوی ناشی از استقرار غرفه‌های خوراکی و غذا برای بیمارستان موجود در محل زیان‌بار بود، خاطرنشان کرد: اقدامات جدید به این معنا نیست که غرفه عرضه غذا و خوراکی در گذر ۳۰ تیر پیش‌بینی نشده باشد و به اندازه و تناسب تردد شهروندان و گردشگران، این غرفه‌ها مستقر خواهند شد.

وی نسبت به انجام سریع‌تر اقدامات ابراز امیدواری کرد و گفت: هنوز اقدام عملیاتی انجام نشده است؛ البته طراحی فضا بسیار اهمیت دارد و باید الزامات آن رعایت شود.