ببینید| هشدار نارنجی برای یک نیمه کشور

کارشناس هواشناسی از بارندگی شدید و احتمال طغیان رودخانه‌ها در چند استان خبر داد.