رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه | این دریاچه جان تازه می‌گیرد؟

مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌ غربی اظهار کرد: مرحله دوم رهاسازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از محل سد سیلوه پیرانشهر به سمت دریاچه آغاز شد.

وی افزود: این مرحله از رهاسازی در فاز اول از محل سد سیلوه از طریق مانور دریچه تخلیه تحتانی سد به سمت رودخانه لاوین بوده و در ادامه پشت سد مخزنی کانی سیب رهاسازی می‌شود.

رستگاری گفت: در فاز اول ۱۲ مترمکعب بر ثانیه و در فاز دوم پنج متر مکعب بر ثانیه از طریق تونل انحرافی و سامانه انتقال آب جلدیان به سمت سد چپر آباد و از آنجا به سمت دریاچه ارومیه روانه شد.

دریاچه ارومیه امیدها را زنده کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: در مجموع ۱۷ متر مکعب آب در ثانیه در حال طی مسیر از طریق سامانه های انتقال آب به سمت حوضه دریاچه ارومیه است.

وی گفت: در مرحله پیشین رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه در سال آبی جاری، ۱۲ میلیون متر مکعب آب از سد سیلوه رهاسازی شده بود.

سد سیلوه در شهرستان پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.