تصاویر ورود سیلاب شدید به گلزار شهدای کرمان

پس از بارش های اخیر در کرمان سیلاب به گلزار شهدای این استان وارد شده است.

تصاویر ورود سیلاب شدید به گلزار شهدای کرمان