ببینید| سقوط وحشتناک یک زن از اتوبوس درون شهری

 هنگامی که او می‌خواست به صندلی خود بازگردد، تعادل خود را از دست داد و در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به بیرون پرت شد. راننده اتوبوس بلافاصله توقف کرد و مسافران پیاده شدند تا وضعیت این زن را بررسی کنند. وی برای انجام اقدامات درمانی لازم به بیمارستان منتقل شد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این زن به شدت مجروح شده و به مراکز درمانی منتقل شده است.