ببینید| شاهکار خطرناک و باورنکردنی یک هم‌وطن در تونل

در این ویدئو حرکت وحشتناک یک مرد برای حمل بار غیرمتعارف روی خودروی سواری را مشاهده می‌کنید.