دانشگاه فرهنگیان ۱۰۰۰۰ دانشجو را برای معلمی بورسیه می‌کند

 رجبعلی برزویی؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند، اظهار کرد: امسال 10 هزار دانشجو با بورسیه جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند.

وی افزود: دانشجویانی که دو سال از تحصیلشان در دانشگاه گذشته است با حداقل شرط معدل و شرایط متعدد برای بورسیه در آموزش و پرورش فراخوان می‌شوند و به عنوان نیروی وزارت آموزش و پرورش حقوق هم دریافت خواهند کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: این گروه از دانشجویان علاوه بر دروسی که در دانشگاه اصلی خود می‌خوانند، دروس معلمی را در دانشگاه فرهنگیان سپری خواهند کرد و در نهایت صاحب دو مدرک از دانشگاه اصلی و دانشگاه فرهنگیان می‌شوند.

دانشگاه فرهنگیان پیش از این از جذب دانشجویان دو مدرکی خبر داده بود براساس این طرح که برای نخستین بار در ایران اجرا می‌شود، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های برتر کشور نسبت به پذیرش دانشجومعلم به طور مشترک اقدام می‌کنند.

دانشگاه فرهنگیان ۱۰۰۰۰ دانشجو را برای معلمی بورسیه می‌کند

بر این اساس این دانشجومعلمان حداقل دوسال از تحصیل خود را در دانشگاه اصلی یا دانشگاه مادر هستند و در آنجا فقط دروس تخصصی را می‌گذرانند و در صورت تایید صلاحیت عمومی آنها  از ابتدای سال سوم  و یا چهارم برای گذراندن دروس تخصصی حرفه معلمی به دانشگاه فرهنگیان منتقل می‌شوند.

این شیوه فعلا در پنج آموزش ریاضی، فیزیک، شیمی زیست‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه اجرا می‌شود.