مرگ راز آلود دو جوان در پایتخت

نخستین حادثه مربوط به مرگ مشکوک پسری ۲۲ ساله بود که ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه به قاضی سالار صنعتگر بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او دستور تحقیقات در این باره را صادر کرد. جسد پسر جوان در خانه اش پیدا شده که بر اثر ضربه کاتر به دستش و خونریزی شدید جان باخته بود. آنطور که خانواده اش می گفتند وی اقدام به خودکشی کرده بود. آنها مدعی بودند که جوان جان باخته، اعتیاد به مواد مخدر داشته و وقتی شنیده که خانواده اش قصد دارند وی را به کمپ ترک اعتیاد ببرند، اقدام به خودکشی کرده است. با این حال تحقیقات به دستور بازپرس جنایی تهران ادامه دارد تا مشخص شود که آیا گفته های خانواده وی درباره مرگ پسر جوان صحت دارد یا نه.

مرگ راز آلود دو جوان در پایتخت

دومین حادثه که ساعت ۱۳:۳۰ یکشنبه به بازپرس جنایی تهران اعلام شد و مربوط به مرگ مردی جوان بود که جسد سوخته اش در زمین خاکی پیدا شده بود. در نزدیکی جسد گالن بنزین و فندک به چشم می خورد. همچنین یک خودروی پرایدی در نزدیکی محل کشف جسد پیدا شد که متعلق به مرد جان باخته بود. یافته های تیم جنایی نشان می داد که خانه مرد جان باخته در همان محدوده بوده است. خانواده اش می گفتند که متوفی با کسی خصومت شخصی نداشته است. با این حال تحقیقات برای کشف اسرار مرگ مرد جوان ادامه دارد.