امضای یک وکالتنامه عجیب جان مرد جوان را گرفت

ساعت 21 سه شنبه 11 اردیبهشت ماه امسال ماموران کلانتری 133 شهرزیبا در جریان اقدام به خودکشی مرد 32 ساله ای در رمپ اتوبان یادگار قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای تحقیق وارد عمل شدند.

ماموران به سرعت خود را در محل رسانده و با اقدامات کارشناسی ابتدا مرد جوان را به آرامش دعوت کرده و در مشاوره ای که با وی داشتند مشخص شد این مرد پس از امضاء وکالتنامه ای که موضوع آن را نمی دانسته از محتوای آن با اطلاع شده و به همین خاطر تصمیم به خودکشی گرفته است.

تیم پلیسی پس ازدعوت کردن به آرامش مرد جوان وی را از صحنه خودکشی به پایین کشانده و وی را نجات دادند و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد.

امضای یک وکالتنامه عجیب جان مرد جوان را گرفت