آمادگی برای موج جدید بارندگی ها

محمد خانچی با بیان اینکه بارش های اخیر در اکثر شهرهای استان را مطلوب عنوان کرد و افزود: در برخی مناطق تا ۱۰۰ میلیمتر نیز بارندگی ثبت شده ولی از آنجایی که دستگاه های مربوطه با آمادگی کامل و با تمام ظرفیت پای کار آمدند؛ هم اکنون شرایط در شهرهای استان عادی شده و تردد در محورها و معابر اصلی برقرار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ادامه داد: همه دستگاه ها برای شرایط اضطراری مربوط به بارندگی‌های مجدد که پیش بنی می شود در ساعات آینده رخ دهد، به حالت آماده باش درآمده‌اند.

گندم های برداشت شده کشاورزان خوزستانی دچار خسارت نشده است

خانچی در بخش دیگیری از این گفت‌وگو به اقدام‌های انجام شده به همت همه دستگاه های اجرایی از جمله جهادکشاورزی، اداره غله، تعاون روستایی خوزستان برای جمع آوری گندم‌های برداشت شده از مزارع استان اشاره کرد و گفت: بارندگی های اخیر، خسارت جدی به محصول گندم برداشت شده از مزارع وارد نکرده است.

مردم از تردد غیر ضروری خودداری کنند

آمادگی برای موج جدید بارندگی ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان همچنین تاکیدکرد: امیدواریم با توجه به آمادگی هایی به وجود آمده، مردم دچار مشکل نشوند.

خانچی توصیه کرد: انتظار داریم، مردم در زمان بارندگی و آبگرفتگی های، از تردد غیر ضروری خودداری کنند.

بر اساس این گزارش ظهر پنجشنبه بارش باران در تمام‌نقاط خوزستان از جمله اهواز آغاز و همچنان این سامانه بارشی در استان فعال است.