خراسان شمالی لرزید

براساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده است.

هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.

خراسان شمالی لرزید