انتشار اولین ویدئوی کامل و دیده نشده از لحظه پیدا شدن یسنا

یسنا ۴ ساله در حالی ناپدید شده بود که امیدها برای پیدا کردن او لحظه به لحظه رنگ می باخت اما یک معجزه باعث پیدا شدن او شد.