پرواز تهران - خرم‌آباد به فرودگاه مهرآباد بازگشت

پرواز ساعت ۱۵ امروز جمعه به شماره‌پروازی ۱۰۰۶ شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران - خرم‌آباد به علت شرایط جوی با تصمیم خلبان به فرودگاه مهرآباد بازگشت.

پرواز تهران - خرم‌آباد به فرودگاه مهرآباد بازگشت