تغییرات جدید در اتوبوس، مترو و موتورسیکلت ها

این شهر هم‌اکنون از سامانه‌های روسطحی و زیرسطحی بسیاری برخوردار است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله مشخصی دارد. در چنین شرایطی مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌های ترددی شهر در ۲جبهه تلاش می‌کند. در اتوبوسرانی از یک سو با اتکا به تولید داخل، کار سفارش اتوبوس‌های نو را به مراحل اجرایی رسانده و از سوی دیگر با طرف خارجی قرارداد تامین اتوبوس‌های برقی جدیدی را منعقد کرده که می‌تواند آینده‌ای روشن برای تردد اتوبوسی شهر در پی داشته باشد.

در بخش مترو نیز قرارداد تامین واگن به مراحل اجرایی پیش‌پرداخت نزدیک شده و تعداد واگن نیز افزایش یافته است. به این ترتیب مدیریت شهری ششم وارد میدان شده تا حمل‌ونقل تهران را طی زمان مشخصی کاهش دهد. البته مخالفان داخلی و تحریم‌های خارجی هریک تلاش می‌کنند به‌نحوی مدیریت شهری را از ریل خارج کنند اما تیم شهرداری تهران همچنان در ۴جبهه در حال مقابله با مشکلات است.

تغییرات جدید در اتوبوس، مترو و موتورسیکلت ها

تغییرات جدید در اتوبوس، مترو و موتورسیکلت ها