نحوه طراحی سوالات امتحان نهایی چگونه است؟

دانش‌آموزان باید تمام کتاب درسی را مطالعه کنند و اگر مطالب را به‌خوبی متوجه شوند، از عهده امتحانات نهایی برمی‌آیند.

در کنکور سال ۱۴۰۳، سوابق تحصیلی سهم ۵۰ درصدی دارد که ۲۸ درصد برای دروس عمومی و ۲۲ درصد برای دروس اختصاصی است.

دانش‌آموزان پایه دوازدهم از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم باید از روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در امتحانات نهایی شرکت کنند. طبق تأکید مسؤولان وزارت آموزش و پرورش، سؤالات امتحانات نهایی از کتاب درسی طراحی می‌شود و طراحی سؤالات امتحانات نهایی چند روز قبل از برگزاری آزمون در قرنطینه و امنیت کامل و با کمک گروهی از دبیران با تجربه در مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، با همکاری معاونت آموزش متوسطه و نمایندگان دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی متوسطه نظری انجام می‌شود.

طراحی سؤالات امتحانات نهایی فقط از کتب درسی است

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، طراحی سؤالات امتحانات نهایی فقط از کتب درسی و از طراحان خواسته شده است درصدی از سؤالات به سؤالات آسان و بخش عمده سؤالات در حد متوسط باشد. همچنین تعدادی از سوالات سطوح بالای شناختی را مورد ارزشیابی قرار می‌دهد.

طراحان سؤالات، دبیران مدارس دولتی سراسر کشور هستند و با توجه به شیوه‌های تدریس، متناسب با دانش‌آموزان سؤالات را طراحی خواهند کرد. بر همین اساس دانش‌آموزان تمام کتاب درسی را مطالعه کنند و هیچ بخشی را حذف نکنند، چون از تمام بخش‌های کتاب درسی طراحی سؤال می‌شود.

دانش‌آموزان به مؤسسات خصوصی و کتاب‌های کمک آموزشی مراجعه نکنند و کتاب‌های درسی را مبنا قرار دهند، اما به‌جای پرداختن به کلیدواژه‌ها و نکات مهم، مفاهیم را مورد توجه قرار دهند؛ یادگیری مهم است یعنی اگر مطلب را به‌خوبی متوجه شوند از عهده امتحانات نهایی برمی‌آیند. دانش‌آموزان باید توجه داشته باشند که انواعی از سؤالات در امتحانات نهایی قابل طرح هستند که برخی از آن‌ها به این شکل است: مشابه آن‌ها در قالب‌های گوناگونی مانند فعالیت، تمرین خود را بیازمایید و خودارزیابی در کتاب‌های درسی آمده‌اند. در چارچوب محتوای کتاب هستند، اما می‌توانند عیناً همان پرسش‌های موجود کتاب درسی نباشند. ممکن است که بیش از یک راه حل و یک جواب داشته باشند؛ پس دانش‌آموزان می‌توانند پاسخ‌های متفاوتی به آن‌ها بدهند.

نحوه طراحی سوالات امتحان نهایی چگونه است؟

می‌توانند داده محور و شاهد محور باشند در این نوع سؤالات دانش، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در اختیار دانش‌آموز قرار داده می‌شود تا با بررسی آن‌ها به سؤالات پاسخ دهد. دانش‌آموزان را به تأمل و تفکر بیشتر ترغیب و به آن‌ها کمک می‌کنند تا یادگیری خود را به موقعیت جدید تعمیم دهند. به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا درک قوی‌تری از یک موضوع داشته باشند و با موضوعات دیگر یا دنیای واقعی ارتباط برقرار کنند. دانش‌آموزان را تشویق می‌کنند تا با استفاده از دانش و مهارت‌های خود، موضوع را در سطح عمیق‌تری بررسی کنند.

نمی‌توان با بله و خیر یا یک پاسخ ساده و چند کلمه‌ای به آن‌ها پاسخ داد بلکه از دانش‌آموزان می‌خواهند تا نظرات و دلایل خود را ارائه کنند. تنها دانسته‌های دانش‌آموزان را اندازه نمی‌گیرند بلکه مطالب جدیدی به آن‌ها یاد می‌دهند تا بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند، یادگیری خود را نظارت و هدایت کنند و از این طریق احساس رشد و عاملیت را در آن‌ها تقویت می‌کنند. در قالب‌های متفاوتی مانند کوتاه پاسخ، درست، نادرست، کشف ارتباط و تشریحی ارائه می‌شوند.