تهران در خطر است؛ ماجرا چیست؟

 تهران از جمله شهر‌هایی است که با متوسط بارش ۵۰ ساله فاصله زیادی دارد و ما نتواستیم به میزان بارش‌های نرمال برسیم. اگر هم به این میزان برسیم آمار مصرف آب در تهران بسیار بالا و نگران‌کننده است و در روز‌های گذشته ۴۰ مترمکعب بر ثانیه بوده که عددی بسیار بالاست.

تامین این میزان آب به بیش از یک میلیارد مترمکعب منابع آبی نیاز دارد که این بارش‌ها و حتی بارش‌های بیشتر هم نمی‌توانند این عدد را تامین کنند. در گذشته ۳۰ درصد منابع آب شرب تهران از منابع زیرزمینی و ۷۰ درصد از منابع آب سطحی تامین می‌شد، اما امروز این عدد برعکس شده و ۷۰ درصد آب شرب تهران از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود و ۳۰ درصد از منابع آب سطحی.»

تهران در خطر است؛ ماجرا چیست؟