تخفیف بیمه سلامت برای دهک‌‌های ۶ تا ۹ درآمدی

محمدمهدی ناصحی با اشاره به تداوم بیمه رایگان دهک‌های اول تا پنجم درآمدی در سال جاری اظهار کرد: در زمان حاضر بیش از 12.5 میلیون نفر در 5 دهک اول تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار گرفته‌اند و در سال 1403 دهک‌های 6 تا 9 نیز از تخفیف برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: دهک 6 به میزان 20 درصد، دهک هفت 30 درصد، دهک هشت 40 درصد و دهک 9 به میزان 50 درصد حق بیمه را پرداخت خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: افرادی که تحت پوشش هیچ‌یک از بیمه‌های پایه قرار ندارند می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان بیمه سلامت یا مراکز پیشخوان‌ دولت، خود و خانواده را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهند.

تخفیف بیمه سلامت برای دهک‌‌های ۶ تا ۹ درآمدی