ببینید| بمب‌های ساعتی در بازار تهران: ساختمان‌های بحرانی!

مهدی بابایی، اظهار داشت: جلسه‌ای با شهرداران ۱۰ منطقه‌ای که ساختمان‌های بحرانی دارند برگزار شد و چگونگی و زمان‌بندی ایمن‌سازی این بنا‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

 به گفته او ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی پرخطر به دلیل این که پلمب و قطع انشعابات آن تبعات اجتماعی دارد زمان‌بندی طولانی‌تری دارد.

بابایی ایمن‌سازی بازار را به دلیل بنا‌های فرسوده و نبود انشعاب گاز و بنا‌های میراثی یکی از پرچالش‌ترین نقاط تهران عنوان کرد و گفت ورود روزانه ده‌ها کپسول گاز به بازار برای رستوران‌های منطقه یکی از دلایل آتش‌سوزی در این محدوده است.