جزئیات جدید از تقسیمات تهران/ کدام شهرستان‌ها به استان غربی و شرقی تهران ملحق می‌شوند؟

 علیرضا فخاری در حاشیه مراسم رونمایی از دستگاه‌های الکترونیکی انتخابات مرحله دوم در موضوع تشکیل دو استان غربی و شرقی تهران گفت: دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهرستان‌های شهریار، ملارد، قدس، رباط کریم و بهارستان و در حوزه جنوب شرقی نیز شهرستان‌های ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا جزو محدوده‌هایی است، مشمول طرح جداسازی می‌شوند.

وی افزود: مطالعات این طرح مدت زیادی است آغاز شده و باید با شرایط امروز جمعیتی طرح را منطبق کنیم، بر اساس سرشماری‌ها در غرب استان تهران در این شهرستان‌ها نزدیک به دو و نیم میلیون نفر جمعیت و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داریم، لذا به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.

جزئیات جدید از تقسیمات تهران/ کدام شهرستان‌ها به استان غربی و شرقی تهران ملحق می‌شوند؟

استاندار تهران ادامه داد: ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و چگونگی تأمین زیرساخت‌ها بسیار مهم است، بی تردید تقسیم و تفکیک زیرساخت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و قطعاً باید مطالعات میزان خدماتی که مردم باید در هر دو استان بگیرند، کامل شود. باید مباحث اقلیمی و جمعیتی هم به لحاظ ترکیب دارای منطق باشد.

فخاری تأکید کرد: ترکیب بندی جمعیتی در بخش غربی استان تقریباً با عدم تجانس همراه است و در بخش جنوب شرقی دارای تجانس است و به لحاظ گویش و سایر مولفه‌هایی که تأثیرگذار است همانند مؤلفه‌های اجتماعی، ممکن است در نقاطی ناهمگونی و در جاهایی همگونی داشته باشیم.