عکسی عجیب از آسمان امشب تهران

 امشب در منطقه شمالی تهران رعد و برق همراه با بارش باران آغاز شده است.

کانال چند ثانیه نوشت: صدای زیاد و تعدد رعد و برق واکنش کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است.

عکسی عجیب از آسمان امشب تهران