بارش‌های خطرناک در راه ایران

محمد اصغری گفت: نگران سرمازدگی باغات در نیمه شمالی کشور هستیم. تا بامداد روز جمعه کاهش دما ادامه دارد.

او ادامه داد: اگر قصد سفر به شمال کشور را دارید، برای این مناطق هشدار نارنجی صادر شده و در مسیر ممکن است با ریزش سنگ مواجه شوید.

همچنین فردا شدت ناپایداری در شمال شرق کشور بیشتر است و از حضور در اطراف رودخانه‌ها خودداری کنید.

امروز نیز چهارشنبه در جنوب استانهای فارس و بوشهر نیز بارشهای پراکنده ای خواهیم داشت.