تأکید زاکانی بر لزوم اتصال پایانه جدید شرق به شبکه مترو

علیرضا زاکانی ؛ شهردار تهران به همراه محسن هرمزی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمدهادی علی‌احمدی؛ شهردار منطقه 13، پوریا علیمردانی؛ مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران و دست‌اندرکاران شرکت مترو و پیمانکاران و مشاوران پروژه بازسازی و راه‌اندازی از پایانه جدید شرق از این طرح مهم حمل و نقلی پایتخت بازدید کردند.

در جریان این بازدید ضمن پیمایش میدانی بخش‌های مختلف ساختمان پایانه و محوطه پیرامونی آن، مواردی از قبیل مولدسازی فضاهای موجود، طرح‌های توسعه‌ای مربوط به اراضی پایانه در فازهای تکمیلی و همچنین تمهیدات متناظر با استقرار سیستم حمل و نقل عمومی مکمل از قبیل مترو، اتوبوس و تاکسی در محوطه پایانه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهردار تهران در پایان این بازدید، پروژه پردیس مسافری شرق را طرحی متفاوت با آنچه در گذشته قرار به افتتاح آن بوده، توصیف کرد و امکانات و خدمات ایجاد شده در فرآیند بازسازی و راه اندازی آن را قابل توجه برشمرد.

تأکید زاکانی بر لزوم اتصال پایانه جدید شرق به شبکه مترو

زاکانی همچنین موضوع توسعه شرقی خط 2 مترو از ایستگاه فرهنگسرا تا پایانه جدید شرق را موضوعی مهم و کلیدی دانست و از دست‌اندرکاران امر خواست تا این بخش از پیوست تکمیلی پایانه را به جدیت دنبال کنند.

در بازدید از پردیس مسافری شرق، مدیران عامل شرکت واحد اتوبوسرانی و نیز سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نیز حضور داشتند تا در مورد جانمایی و میزان ناوگان سیستم‌های حمل و نقل مکمل در پایانه جدید شرق به ارائه توضیحات لازم بپردازند.