پایانه جدید شرق به شبکه مترو پایتخت متصل می‌شود

در بازدیدی که علیرضا زاکانی شهردار تهران و هیات همراه شامل محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳، پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و پایانه های مسافری شهر تهران و دست اندرکاران شرکت مترو و پیمانکاران و مشاوران پروژه بازسازی و راه اندازی پایانه جدید شرق از این طرح مهم حمل و نقلی پایتخت داشتند، ضمن پیمایش میدانی بخش های مختلف ساختمان پایانه و محوطه پیرامونی آن، مواردی از قبیل مولدسازی فضاهای موجود، طرحهای توسعه ای مربوط به اراضی پایانه در فازهای تکمیلی و همچنین تمهیدات متناظر با استقرار سیستم حمل و نقل عمومی مکمل از قبیل مترو، اتوبوس و تاکسی در محوطه پایانه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهردار تهران در پایان این بازدید، پروژه پردیس مسافری شرق را طرحی متفاوت با آنچه در گذشته قرار به افتتاح آن بوده، توصیف کرد و امکانات و خدمات ایجاد شده در فرآیند بازسازی و راه اندازی آن را قابل توجه برشمرد.

دکتر زاکانی همچنین موضوع توسعه شرقی خط ۲ مترو از ایستگاه فرهنگسرا تا پایانه جدید شرق را موضوعی مهم و کلیدی دانست و از دست اندرکاران امر خواست تا این بخش از پیوست تکمیلی پایانه را به جدیت دنبال کنند.

پایانه جدید شرق به شبکه مترو پایتخت متصل می‌شود

گفتنی است در بازدید از پردیس مسافری شرق، مدیران عامل شرکت واحد اتوبوسرانی و نیز سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نیز حضور داشتند تا در مورد جانمایی و میزان ناوگان سیستم های حمل و نقل مکمل در پایانه جدید شرق به ارائه توضیحات لازم بپردازند.