دو خبر خوش وزیر علوم برای دانشگاهیان

 وی در ادامه تصریح کرد: اساتید دانشگاه‌ها معتقد هستند اعتباری که برای انجام رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد داده می‌شود، کافی نیست و بر این اساس ما پژوهانه جامع را تدوین کردیم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل جامع پژوهانه فوق، اعتبار خوبی را برای انجام رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد تخصیص خواهیم داد. اگر رساله‌ها و پایان نامه‌ها کاربردی و فناورمحور باشند، میزان اعتبار اختصاصی دو یا سه برابر خواهد شد.

دو خبر خوش وزیر علوم برای دانشگاهیان

زلفی گل تاکید کرد: میزان پژوهانه اختصاصی برای دانشجویان رشته‌های علوم طبیعی کارشناسی ارشد نصف کل مبلغ حقوق استادیار پایه یک است. این میزان برای رساله‌های دکتری به اندازه حقوق کامل یک ماه استادیار پایه یک می‌باشد و اگر تحقیقات کاربردی باشد، این میزان به دو و اگر فناور محور باشد به سه برابر افزایش خواهد یافت.

وزیر علوم یادآور شد: دستورالعمل جامع پژوهانه دانشگاهیان از مهرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.