قیمت طبقه اول قبور در بهشت زهرای تهران برای تدفین رایگان است

همزمان با دویست و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه تعیین بهای خدمات آرامستان بهشت زهرا (س)  مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس با ۱۰ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران قیمت طبقه دوم و سوم قبر ۱۵ میلیون تومان تعیین شد و فرصت یک ساله برای تعیین تکلیف و تقسیط جهت خرید این طبقات به شهروندان داده شد.

همچنین قیمت طبقه اول قبور برای تدفین رایگان است.

قیمت طبقه اول قبور در بهشت زهرای تهران برای تدفین رایگان است