ببینید| تعطیلی شنبه‌ها از خرداد اجرایی می‌شود؟

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان احتمال تعطیلی شنبه ها از خرداد وجود دارد.