مشکلات معیشتی معلمان و اقدام تازه سازمان برنامه +جزئیات

  رتبه‌بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه‌بندی معلمان و به منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت مردمی سیزدهم اجرا شد.

بر این اساس؛ 6‌‌/76 همت برای اجرای رتبه‌بندی معلمان ، در سال 1401 و 1402 به وزارت آموزش و پرورش  تخصیص یافته است  و برای سال 1403 نیز 43.2  همت پیش‌بینی اعتبار شده است.

لازم به توضیح است؛ بودجه سال 1403 کل کشور نهایی شده و با توجه به قوانین و مقررات ناظر بر اجرای بودجه سنواتی، ضروری است؛ وزارت آموزش و پرورش مطالبات را محاسبه کند و در صورتی که این وزارتخانه برای مدیریت تعهدات احتمالی،مستندات و اطلاعات لازم در رابطه با میزان مطالبات و مبلغ مورد نیاز را ارائه دهد؛ سازمان برنامه و بودجه  با بررسی مطالبات، اعتبارات لازم را  تامین خواهد کرد.

مشکلات معیشتی معلمان و اقدام تازه سازمان برنامه +جزئیات