ببینید| آمار وحشتناک سقط جنین که در خانه‌ها انجام می‌شود!

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده گفت: ۸۵ درصد از سقط جنین در داخل خانه‌ها و توسط خود پدرومادر‌ها اتفاق میفتد!