آخرین خبر از احکام بازنشستگان تامین اجتماعی 1403

 جدول تاریخ واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد.

مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم اردیبهشت و براساس حروف الفبا شروع به واریز شده است.

معوقات فروردین نیز بنابر گفته مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، در خردادماه پرداخت خواهد شد.

جدول تاریخ واریز حقوق مستمری بگیران بانک رفاه

جدول تاریخ واریز حقوق مستمری بگیران بانک

آخرین خبر از احکام بازنشستگان تامین اجتماعی 1403