جریمه سنگین دریافت زیر میزی از بیماران توسط برخی پزشکان!

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی  درباره دریافت زیر میزی از بیماران توسط برخی پزشکان، گفت: قانون برای هر خدمتی که به مردم عرضه می‌شود چه در قالب مهندسی و یا پزشکی و خدماتی و ... باشد، مبلغی را به عنوان تعرفه در نظر گرفته است. برای پزشکان، مطب‌ها و بیمارستان ها که حق ویزیت یا حق الزحمه اتاق عمل و جراحی را دریافت می کنند، تعرفه ای وجود دارد و براساس قانون اگر تعرفه را رعایت نکنند و اضافه مازاد دریافت کنند، تخلف بوده و تخلفی تحت عنوان دریافت مبلغ مازاد بر تعرفه است و در قانون گرانفروشی خدمات است و جرم است و رقم دریافتی هر چه بیشتر باشد، طبیعتا میزان مجازات و جریمه بیشتر است.

وی افزود: این موضوع که دریافتی به چه صورت باشد؛ فرضا ریال نباشد و به صورت دلار و سکه و... باشد، تاثیری در اصل موضوع نمی کند زیرا مازاد بر تعرفه مبالغی را دریافت کردند و براساس آن مبلغی که معادل سازی شده، جریمه در نظر گرفته می شود.

جریمه سنگین دریافت زیر میزی از بیماران توسط برخی پزشکان!

اسفنانی تاکید کرد: گاهی اوقات برخی از پزشکان تخلفات دیگری دارند و آن هم این است که مثلا به جای اینکه پول را به شخص پزشک بدهند، به واسطه یا منشی یا دیگری می دهند، طبیعتا اگر این موضوع احراز شود که این مبلغ بابت خدمتی بوده که پزشک ارائه کرده است و از بیمار دریافت شده، در حکم، دریافت توسط خود پزشک است و قابل مجازات خواهد بود و آن پزشکی که چنین تخلفی مرتکب شده، مجازات می شود.