ببینید| کارت‌های آزاد از جایگاه‌های سوخت جمع خواهد شد

 اوجی در پاسخ به پرسشی علت تحویل نشدن کارت سوخت برخی مالکان خودرو تاکید کرد: قانون تکلیف کرده است که هموطنان باید عملیات سوخت‌گیری در جایگاه‌ها را از ۹۰ تا ۹۵ درصد با کارت سوخت شخصی خود انجام دهند.