پلمب یک فروشگاه به‌دلیل حجاب

از مرکز اطلاعات فراجا، مأمورین اداره اماکن سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان کرمان در راستای اجرای طرح عفاف و حجاب(طرح نور) فروشگاه زنجیره‌ای پوشاک مارال را بعلت اقدامات هنجارشکنانه کارکنان و مشتریان و بی توجهی به تذکرات پلیس در رابطه با رعایت قوانین و مقررات در محیط فعالیت، با هماهنگی قضایی پلمب و نسبت به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص برای متصدی واحد صنفی اقدام گردیده است.

پلمب یک فروشگاه به‌دلیل حجاب